Ανακοινώσεις

Εξετάσεις προόδου | 14-18 Δεκεμβρίου

Εξετάσεις προόδου | 14-18 Δεκεμβρίου

από ANT1 MediaLab -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Αγαπητοί/ές,

Ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις προόδου του τρέχοντος διδακτικού εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, βάσει της ισχύουσας απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5255/Α/28-11-2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας».

Οι εκφωνήσεις των θεμάτων/εργασιών θα αναρτηθούν στο e-class κάθε ειδικότητας, και οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα, από τη Δευτέρα  14, 10:00, μέχρι και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, 18:00, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στην εκφώνηση ή σας έχει ζητηθεί συγκεκριμένη ημερομηνία από τον διδάσκοντα.

Διευκρινίζουμε, ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις προόδου είναι υποχρεωτική, συμβάλλει στην τελική σας βαθμολογία, και αντικαθιστά τις γραπτές εξετάσεις προόδου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.